правка слова
相扑人
xiàngpūrén
сумоист, борец сумо
相扑人
xiāngpūrén
сумоист, борец сумо
13.05
chuanzhekuzi
остроwok, зачем поменяли на первый?
13.07
小熊
chuanzhekuzi, http://blog.sina.com.cn/s/blog...03136e20100g842.html
13.07
chuanzhekuzi
然后呢?他不是清清楚楚地写道:“然而直到21世纪,中央电视台韩乔生等体育节目主持人在播报有关相扑的新闻时,仍把相扑读成xiàng扑”;你这个完美主义者要不至少考虑考虑保留两个读法吧
13.07